четвъртък, 10 април 2008 г.

Борбата за Рила продължава!
Новини»Мълчаливо бдение за Рила

Граждани на Република България,

Природозащитници от цялата страна са обединени около една светла идея. С чиста мотивация и любов отправяме посланието: помогнете да запазим Рила тихо и чисто място, светиня на българския народ.
Елате на 11.04, в 18:30ч. на Попа за да помълчим заедно. За Планината, но не с наведена глава.
Нека от вътрешната ни тишина да се роди истинското решение на проблема
Сега, ние призоваваме за противопоставяне срещу финансовите интереси на шепа хора. Нямаме моралното право да позволим на Министерски Съвет да премахва статута на защитени територии в България, да нахлуваме и експлоатираме до краен предел прекрасната ни природа.
Значението на Рила Буфер (единствената територия, не приета в Натура 2000 поради инвеститорски интерес ), като зона, служеща да смекчи човешкото въздействие върху НП Рила е безспорно. Бившият директор на парка, Васил Петров, посочи конкретно застрашените видове и твърдо застана против проекта. В резултат на това той бе уволнен.
Населението на Община Сапарева Баня е манипулирано с обещания за светло и безметежно бъдеще. В случая истинският длъжник е държавата. Ние настояват за активна държавна политика, за развитие на алтернативния туризъм в България. Месното население, и то не само в Община Сапарева Баня има право да получи такава информация и се нуждае от подкрепа за реализиране на проекти в тази посока.
Настояваме зона Рила Буфер да бъде върната в Натура 2000. В противен случай българските граждани да знаят, че подножието на Рила ще заприлича на КК Слънчев Бряг, а самия национален парк Рила ще бъде подложен на невъобразимо човешко въздействие. Животински и растителни видове ще бъдат заплашени от директно унищожение, а спокойствието в планината ще бъде безвъзвратно загубено.
Рила Планина ще страда и плаче. Рила е жива, тя е наша майка.Помогнете да спасим Рила.
Мълчаливо бдение за Рила ще се проведе паралелно в София, Варна, Велико Търново, Русе, Пазарджик.

София на Попа, 18:30.

За въпроси към Граждани за Рила:
Цвета Христова, 0895 461 590, cveta.hristova@gmail.com и Вера Петканчин, chwor151@yahoo.com


Документи и подробна информация: http://forthenature.org/cases/rila_panichishte_resort
Становище на Коалиция За Да Остане Природа: http://forthenature.org/documents/265

Няма коментари:

Брояч