понеделник, 27 октомври 2008 г.

Безплатна школа по орнитология и природозащитаВъпреки малката си площ, България притежава истинско богатство от над 420 вида птици. Всички желаещи да ги изучават и опазват могат да заповядат на лекциите на Българска орнитологическа централа.

Лекциите се провеждат всеки петък от 10:00 или от 14:00 ч. (в зависимост от удобното време на курсистите) в заседателната зала на Института по зоология при БАН (сградата с Природонаучния музей, входът откъм Руската църква).

Лекциите са съпроводени от прожекции, организират се и екскурзии сред природата.

Първата среща е на 24 октомври 2008 г.

Школата дава възможност за професионална ориентацияна учениците и студентите.

Лекционният курс се води от проф., дбн Димитър Нанкинов, д-р Борис Николов и д-р Светла Далакчиева.


Контакти на Института по зоология:
Тел. (+359 2) 9880409
E-mail:
bulg_orn_centre@zoology.bas.bg

Информация: http://www.bluelink.net/
Институт по зоология на БАН

Няма коментари:

Брояч