понеделник, 20 октомври 2008 г.

Три добри новини - Натура 2000


Новина 1
Със заповед на министъра на околната среда за защитени зони са обявени Априлци и Централен Балкан в рамките на европейската екологична мрежа „Натура 2000". Зона Централен Балкан е сред най-големите в страната с обща площ над 720 хил. дка., съобщи БНР.

Източник: news.bg

Новина 2
Зона от 79 хил. дка, която включва и Деветашкото плато е включена в НАТУРА 2000 със заповед на Министерството на околната среда и водите Това съобщи за БТА Весела Комаревска от екоинспекцията в Плевен.

По този начин в тази местност се забранява премахването на дървета, защитни горски пояси, каменни огради и живи плетове при ползването на земеделските земи. Не се допуска залесяването на пасища и превръщането им в обработваеми земи, използването на пестициди и минерални торове и косенето на ливади. Не може да се отводняват или пресушават мочурища и естествени водни обекти, както да се подменят крайречни гори с не местни видове на разстояние до 50 м от водните обекти и извършването на сеч на тополи.

Забранява се скалното катерене и практикуването на делта- и парапланеризъм през периода на гнездене на птиците от 1 май до 31 юли.


Източник: dnevnik.bg

Новина 3

Министър Джевдет Чакъров подписа 28 нови окончателни заповеди за зони от НАТУРА 2000 за защита на дивите птици, които ще бъдат обявени в „Държавен вестник".

С това процедурата по обявяването им приключи, съобщават от пресцентъра на Министерството на оклната среда и водите.

Новите зони са защитена зона „Раяновци", „Понор", „Златията", „Язовир Овчарица", „Комплекс Стралджа", „Адата Тунджа", „Обнова", „Руй", „Рибарници Челопечене", „Остров до Горни Цибър", „Чаиря", „Горни Дъбник Телиш", „Цибърско блато", „Сребърна", „Рибарници Орсоя", „Стената", „Гарванско блато", „Блато Малък Преславец", „Централен Балкан", „Остров Вардим", „Рибарници Мечка", „Ломовете", „Априлци", „Долни Богров - Казичене", „Пирин", „Язовир „Пясъчник", „Бяла река" и „Деветашко плато".

В процес на изготвяне на окончателни заповеди за обявяване са още 50 зони за опазване на дивите птици, приети с Решение на Министерски съвет № 122/2007 г., с което България ще изпълни поетия пред ЕК ангажимент.

Източник: news.bg

Противници винаги ще има. Ето и тяхната гледна точка(макар и малко остаряла). в-к "Сега"

Няма коментари:

Брояч