понеделник, 29 септември 2008 г.

Проблемите с боклуците се решават така!На 20 септември във Виена бeше открит новият завод за изгаряне на отпадъци Пфафенау. Градът сам се грижи за собствените си отпадъци и инвестира в изграждането на съоръжения с високи технологии. Най-важното при новите съоръжения е гарантирането на екологично чиста преработка и изгаряне на отпадъците. Изграждането на завода в Пфафенау струва 220 милиона евро. Строителните работи започват през март 2006 г. и в тях участват около 750 души.

Това е дългосрочно решение на проблема с боклука, особено като се има предвид, че през 2020 г. населението на Виена ще нарасне с 140 000 души, а и след това тенденцията на растеж ще се запази. Освен това от 1 януари 2009 г. влиза в сила новият закон за депониране на отпадъците във Виена, според който преди да стигнат до сметището те трябва да бъдат предварително третирани. За целта са необходими допълнителни капацитети за изгаряне на боклука и Пфафенау започва да работи тъкмо навреме.

След пускането в действие на новата инсталация от 250 000 тона отпадъци във Виена годишно ще се произвеждат 65 GWh електрически ток и 410 GWh топлинна енергия. Тази топлоенергия ще покрие годишното потребление на около 50 000 домакинства в града, а с произведения ток могат да бъдат захранвани приблизително 25 000 домакинства.

Освен това заводът ще произвежда и енергията, необходима за собствената му поддръжка. Пфафенау ще осигури над 40 работни места. Всеки ден 200 камиона ще докарват отпадъци и ще ги изсипват в огромен контейнер с общ капацитет от 18 000 куб. м.

Основният принцип на управление на отпадъците във Виена гласи: "Най-хубавият боклук е този, който не се създава" и стремежът е да се намали количеството боклук. А съществуващите отпадъци се събират разделно и по възможност се рециклират. В града са разположени общо 400 000 контейнера - различни за хартия, за стъкло, за биологични отпадъци и за боклук, който не може да се преработва.

Няма коментари:

Брояч