четвъртък, 11 септември 2008 г.

Реална борба срещу замърсен въздух във Велико Търново


Във великотърновското предприятие на "Кроношпан - България" започна монтирането на филтър за улавяне на дървесния прах и миризми на стойност 4 млн. евро.

Устройството за високочестотното управление на трансформаторите, без което филтърът не може да работи, беше доставено от САЩ. От 10 септември производството в цеха ще бъде спряно, за да се направят необходимите проби и изпитания.

Високото 60 метра очистващо съоръжение засега е единственото в България и ще обслужва трите сушилни на предприятието. Във филтъра газовете ще се наелектризират и йонизират и дървесният прах и ароматните въглеводороди ще се отделят по електродите. Така ще се осигури чистотата на атмосферния въздух, ще се спазва новата наредба, според която от 1 януари 2009 г. нормата за праха се намалява от 50 мг на 15 мг/куб. дециметър. Очистващото съоръжение е последният етап от реконструкцията и модернизацията на цеха, за което са инвестирани повече от 12 млн. евро, съобщи инж. Асен Ников, управител на "Кроношпан - България" ЕООД.

Дружеството е представило в Регионалната инспекция за опазване на околната среда график за дейностите, които се изпълняват в предприятието. По предписания на екоинспекцията сега то работи с натоварване на производствените си мощности до 40 на сто, за да се намали замърсяването на атмосферния въздух.

Стотици жители на кв. "Бузлуджа", в който се намира цехът, се жалват от непрекъснатите миризми и задушлив дим, които тровят квартала почти всяка сутрин. Преди месец инициативен комитет внесе подписка и жалба в районната прокуратура срещу замърсяването на въздуха. От ръководството на дружеството уверяват, че с монтажа на новите съоръжения проблемите ще престанат.

Няма коментари:

Брояч