събота, 19 април 2008 г.

Ще строят вятърни паркове в България!

"Енел" строят вятърни паркове в Севлиево


ветрогенератор

Автор: Деница Шуманова

Въз основа на подписания "Меморандум за сътрудничество за разработване на проекти за възобновяема енергия на територията на община Севлиево" от кмета на общината Йордан Стойков и представляващия италианската енергийна компания "Енел" Марчело Риналди, на територията на общината ще бъдат зградени ветрови електроенергийни паркове, съобщи радио Дарик.

Инвестициите във възобновяеми енергийни източници са сред ключовите приоритети на "Енел".

Успешната реализация на проект за вятърен парк в община Севлиево ще има благоприятен ефект както за изпълнение на европейските ангажименти на България, така и за привличане на значителни инвестиции в екологичночисто електропроизводство.

"Енел" е най-голямата енергийна компания в Италия и втората по големина в Европа по инсталирана мощност. Тя произвежда и продава електроенергия най-вече в Европа, Северна и Латинска Америка и присъства в 21 държви в цял свят с производствена мощност от приблизително 80000 MW.

Няма коментари:

Брояч