сряда, 9 април 2008 г.

430 000 декара опожарени площи за 2007

Новини»

Залесяват ерозирали гори край Пирдоп

Източник: news.bg

На територията на Държавно лесничейство Пирдоп ще бъде направено залесяване.

Инициативата е организирана от Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа", информират от пресцентъра на синдиката.

Те е по случай Седмицата на гората.

В инициативата ще участва Константин Тренчев, а също члeнове на Изпълнителния съвет на "Подкрепа", както и членове на други федерации на Синдиката.

Според данни на Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа" най-големите пожари в страната са станали през 2000 г. - 1710 броя и през 2007 г. - 1479 броя.
Опожарените площи съответно за 2000 г. са 574 060 декара, а за 2007 г. - 430 000 декара.

При неконтролируемото разпространение на пожарите имаше и човешки жертви. Официално правителството на Р България обяви бедствено положение в цели области на страната. Преките щети от пожарите в горския фонд за 2007 г. са оценени почти на 10 милиона лева.

Основни причини за възникване на горските пожари през последните години: опожаряване на растителност (стърнища и ливади) - 49%; небрежност - 29%; умишлени - 5%; естествени - 1% и неизвестни - 16% (в повечето случаи те отново се дължат на небрежност при палене на стърнища).

Повече от 75% от пожарите са възникнали извън границите на горския фонд и в последствие са се прехвърлили в горите.

Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа" счита, че за опазването на българските гори от пожари от особена важност е да се изпълняват редовно и в пълен обем предвидените превантивни мероприятия.

В този смисъл е и инициативата на Федерация "Земеделие и горско стопанство" на КТ "Подкрепа" за залесяване на ерозирани горски терени на територията на Държавно лесничейство Пирдоп, към която се очаква да се присъединят и всички, които са съпричастни към опазването и възстановяването на Българските гори, както и към спасяването на Земята от Глобалното затопляне.

Сборният пункт за участниците в акцията по залесяването е в 7.30 часа на пл. "Ал. Невски". Предвиден е организиран транспорт до гр. Пирдоп.

Няма коментари:

Брояч