петък, 11 юли 2008 г.

Пирин под обсада! Изсичат гората наред!


Повечето новини са от news.bg

Екокатастрофа грози Националния парк Пирин, ако не се спре незаконното строителство, предупреждават представители на екологичното сдружение „За Земята" и международната природозащитна организация WWF.

Изсечени са между 250 и 300 хектара вековни гори на територията на парка, като се посяга на защитени видове, сред които е бялата мура.
Дървесината се изнася извън страната, а държавните институции на практика не правят нищо, алармират природозащитниците.

Фирмата „Юлен", концесионер на терени в Банско, строи ски съоръжения в нарушение на законовите норми.

Тъй като действията й застрашават природната среда, а и в Министерството на околната среда и водите няма информация да са постъпил плащания по концесионния договор, според еколозите той трябва да бъде разтрогнат,

Като цяло две трети от пистите в Банско нямат разрешителни по ОВОС според данни на природозащитните организации. Наред с многото незаконно построени ски съоръжения започва масиран строеж на хотели.

В оголените от гори пространства има ерозия и свлачища, а никой не предприема мерки за спирането на разрушителните процеси. При строителството се използват динамит и тежки машини в нарушение на предписанията, което още повече разрушава природната среда. .

Свлачища вече се появяват в долините на реките Бъндеришка и Дамяница, които са включени във вододайната зона на Банско и това ще доведе до задълбочаване на проблемите с водоснабдяването.

Във водопроводната система попадат камъни, което предизвиква чести аварии.

Според жителите на Банско държавните институции напълно са абдикирали от спазването на каквато и да е законност в Банско. Местните власти и в частност Поземлената комисия допускат защитени и исторически местности да попадат в ръцете на частни лица.

Такъв е случаят с местностите Шипочка и Св. Иван, където има разкопки на християнски храм от 6 век.

Местните хора са притеснени и от факта, че дори общинската мера отива в ръцете на мафиотски групировки.

Разрушаването на естествената природна среда в Пирин може да доведе изключването на парка от списъка на ЮНЕСКО за световното природно наследство, предупреждават още еколозите.

Няма коментари:

Брояч